Hírek

Hivatalos közlemények - 2014. szeptember 22, hétfő

Pályázati kiírás a 2013-2014. Év Kiemelkedő Publikációs Díjra

A 2013-2014. Év Kiemelkedő Publikációja Díj

I. A Pécsi Tudományegyetem tudományos céljainak megvalósítása érdekében, az egyetemen folyó kutató- és alkotómunka, művészeti tevékenység elismerése céljából pályázatot ír ki Az Év Kiemelkedő Publikációja Díjra.

II. Pályázhatnak:

A PTE teljes munkaidőben foglalkoztatott oktató, kutató közalkalmazottai, valamint a PTE-n működő MTA tanszéki kutatócsoportokban közalkalmazottként teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók és kutatók, továbbá a gyakorló iskolai intézmények és egyéb egységek munkatársai.

III. Pályázat tárgya:

Az Év Kiemelkedő Publikációja Díj: Pályázni bármilyen jelentős szellemi alkotással lehet (tudományos mű, könyv vagy könyvrészlet, szabadalom, műtéti eljárás, képzőművészeti alkotás, zenemű stb.), amely a 2013-2014. naptári évben jelent meg.

IV. A pályázat feltételei:

(1)A díjra pályázni a kitöltött pályázati űrlappal és a pályázati mű egy példányával, esetlegesen másolatával, illetve részletes bemutatásával, leírásával lehet.

(2)  Egy pályázó csak egy alkotással, illetve egy kategóriában pályázhat.

(3) A pályázatokat az egyetem karain a kari dékáni hivatalokhoz, illetve a Klinikai Központ Titkárságához kell benyújtani a pályázati határidőig.

Az egyes karok, illetve a Klinikai Központ tudományos bizottságai rangsorolják a pályázatokat és karonként a legjobbnak tartott pályázatot továbbítják az egyetemi Tudományos Tanácshoz.

A gyakorló iskolai és egyéb intézmények pályázatait egyesével, közvetlenül a Rektori Hivatalba kell eljuttatni, ezeket a Tudományos Tanács közvetlenül rangsorolja.

A Tudományos Tanács dönt a karonként legjobbnak tartott pályázatokról és ezekről terjeszti fel javaslatát a rektorhoz. (karonként, egységenként 1 X 300 ezer Ft.)

A karokról beküldött alkotások a pályázati cselekményt követően az Egyetemi Könyvtárba kerülnek.

V. A karokról beérkező előterjesztésnek tartalmaznia kell:

  • A pályázati űrlapokat.
  • A karok által készített pályázati értékelést.
  • A pályázatra benyújtott rangsorolt pályaműveket.

VI. Pályázati támogatási összeg:

Az Év Kiemelkedő Publikációja Díj: 300 ezer Ft.

VII. Határidők:

A karokra történő leadás határideje: 2014. október 15.

A kari rangsorok benyújtási határideje a Tudományos Tanácshoz: 2014. október 22.

(A karok, illetve a Klinikai Központ, valamint a gyakorló iskolai intézmények a rangsorolt pályázatokat a Rektori Hivatalba (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.) Szilágyi László, a Tudományos Tanács titkára nevére továbbítják.)

További információk és elérhetőség: szilagyi.laszlo@pte.hu, 12402 mellék)

A határidő után érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni!

 

Pécs, 2014. szeptember 22.                                                          

Dr. Bódis József s.k.
rektor

Hírarchívum