Esemény

Dr. Fliszár-Nyúl Eszter PhD védése

PTE ÁOK infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u.12.)
2021. május 14, péntek 13:00–15:00

Dr. Fliszár-Nyúl Eszter „Alternariol mikotoxin kölcsönhatásai szérum albuminnal és ciklodextrinekkel” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2021. május 14-én (péntek) 13 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u. 12.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Pongrácz Judit D.Sc egyetemi tanár (PTE GYTK)

tagok:  Dr. Pandur Edina Ph.D egyetemi adjunktus (PTE GYTK)

            Dr. Papp Nóra Ph.D egyetemi docens (PTE GYTK)

opponensek: Dr. Bartók Tibor D.Sc tudományos főmunkatárs (Szeged)

                     Dr. Fenyvesi Ferenc Ph.D egyetemi docens (DE)

 

Teams link:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2c360678f6fc4242a275e6bf78a543ca%40thread.tacv2/1618474498970?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2283b5e8c3-79c0-4583-932f-dba70be89e31%22%7d

Letölthető dokumentum(ok)

Tézisfüzet
Thesis