Esemény

Dr. Szabó István PhD védése

MTA Pécsi Területi Bizottsága előadóterme (Pécs, Jurisics M. u. 44.)
2020. január 14, kedd 11:00–13:00

Dr. Szabó István „Műszaki és informatikai fejlesztések a nucleus accumbens és az orbitofrontalis kéreg glukóz-monitorozó neuronjainak vizsgálatában” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2020. január 14-én (kedd) 11 órakor lesz a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága előadótermében (Pécs, Jurisics M. u. 44.).

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Szelényi Zoltán Ph.D egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Garami András Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

    Dr. Tamás Andrea Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)       

opponensek: Dr. Haller József D.Sc egyetemi tanár (NKE)

                     Dr. Toldi József D.Sc egyetemi tanár (SzTE)