Képzés

Orvosi Biotechnológia MSc Program

Pécsi Tudományegyetem

Általános Orvostudományi Kar

Másoddiplomás képzés

Felvehető létszám: 30 fő

Képzési időtartam: Két éves, nappali képzés

Nyelv: angol

Képzési célok:

A szak képzési célja orvosi biotechnológusok képzése, akik szilárd elméleti alapokra épülő, a tudásuk fejlesztését hosszú távon biztosító képzés alapján természettudományos, informatikai és orvostudományi ismeretekkel egyaránt rendelkező szakemberekként képesek a biomedicinális tudományterületeken önállóan kutatási és alkalmazási, fejlesztési és működtetési tevékenységet egyaránt végezni. A képzés jellegéből adódóan rendelkeznek továbbá e tevékenységek magas színvonalon történő kivitelezéséhez nélkülözhetetlen problémamegoldó és együttműködési készséggel is. A végzettek felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Jelentkezés

Felvételi követelmények:

A jelentkezőnek rendelkeznie kell (lehetőleg természettudományos) alapképzési diplomával (BSc), valamint az angol nyelv kiváló ismeretével kell bírnia.

A jelentkezők felvételi elbeszélgetésen vesznek rész.

Jelentkezés módja:

A mindenkori magyarországi felsőoktatási felvételi szabályozás szerint.

A képzés díja:

5500 EUR/félév a költségtérítéses képzésben (magyar hallgatók részére államilagfinanszírozott helyek állnak rendelkezésre)