Hírek

Pályázati hírek - 2015. április 29, szerda

Pályázati kiírás "Harsányi István-díj" elnyerésére

 

A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált, közhasznú Manager Képzés Alapítvány elsősorban a gazdasági, műszaki és természettudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint PhD-képzésben részt vevő tehetséges hallgatók kiválasztását és menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.

Ezért az Alapítvány Kuratóriuma a 2015. évben ismételten pályázatot ír ki a „Harsányi István-díj” (és a velejáró kutatási ösztöndíj) elnyerésére 35 év alatti fiatalok részére. A Kuratórium az innovációval kapcsolatos menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú

 • tudományos diákköri munkák,
 • kutatási munkák,
 • szakdolgozatok, diplomamunkák,
 • PhD-disszertációk

készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.

 

A pályázatok az alábbi – az innovációs folyamatokkal kapcsolatos – menedzsment szakterületeken adhatók be:

 • szellemitulajdon-védelem menedzsment
 • tudás menedzsment
 • minőség menedzsment
 • humán menedzsment
 • kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment
 • informatikai menedzsment
 • környezetvédelmi menedzsment
 • innováció támogatási formái
 • innováció szerepe a vállalkozásokban.

 

A pályaműveket az innováció szempontjait kiemelő, max. 2 oldalas összefoglalóval kiegészítve, nyomtatott formában, 2 példányban, valamint elektronikusan is, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor adható be pályamű, ha a pályázó pályaművéhez csatol egy publikációként közreadható, értékelésre alkalmas magyar nyelvű összefoglaló kéziratot.

A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (pl. tanszékvezetői) ajánlása és (témavezetői, opponensi) értékelése, valamint a „Pályázati adatlap” teljes körű kitöltése.

Az elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázat esettanulmányt is tartalmaz.

Beküldési határidő: 2015. június 30. 14:00 óra (beérkezési határidő!)

Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Lajos u. 103., I. emelet

A Kuratórium - mely külső szakértőket, vállalatvezetőket is bevonhat a döntésbe - 2015. szeptember elejéig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról két kategóriában:

 • PhD-munkák,
 • egyéb munkák (Bsc, BA,Msc, MBA).

Az egyszeri ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg. (2014-ben az elnyert ösztöndíjak összege 150 000, ill. 120 000 Ft volt).

A díjak 2015 őszén kerülnek átadásra ünnepélyes keretek között. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Magyar Innovációs Szövetség és az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ honlapján publikáljuk.

A pályázati adatlap és az értékelés szempontjai beszerezhetők az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, telefon: +36-1-430-3330, e-mail cím: innovacio@innovacio.hu) vagy letölthetők a www.innovacio.hu oldalon, a Harsányi István-díj rovatból.

 

Manager Képzés Alapítvány kuratóriuma

 

Pályázat támogatói:
Pro Progressio Alapítvány                                                                              
SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ
Heller Farkas Alapítvány

Együttműködő szakmai partner: Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács

 

Hírarchívum