Hírek

Dékáni tájékoztató - 2015. április 9, csütörtök

Meghívó Kari Tanácsülésre

2015. április 16. (csütörtök) 15:00 óra, IV. sz. tanterem

Meghívó

 

a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Tanácsának

2015. április 16-án (csütörtök) 15:00 órakor

az Általános Orvostudományi Kar Központi Épületének Dr. Flerkó Béla (IV. számú) tantermében tartandó ülésére.

 

Napirend

 

1. Szervezeti egységvezetői pályázatok véleményezése
Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

2. Professor Emeritus/Professor Emerita cím adományozása
Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

3. Honoris Causa cím adományozása
Előterjesztő: Dr. Biró Zsolt egyetemi tanár

4. Címzetes egyetemi tanári cím adományozása
Előterjesztő: Dr. Vereczkei András egyetemi tanár
Előterjesztő: Dr. Bódis József egyetemi tanár

5. Fogorvos és Gyógyszerész Szak záróvizsga bizottsági elnökök
Előterjesztő: dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

6. Neuropszichiátriai Tanszék megszüntetése és nem önálló tanszékek létrehozása a Gyermekgyógyászati Klinikán
Előterjesztő: Dr. Molnár Dénes egyetemi tanár

7. A PTE ÁOK 2015. évi költségvetése
Előterjesztő: Porvay Péter gazdasági igazgató

8. A 2015/2016. tanév időbeosztása
Előterjesztő: dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

9. A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 2. sz. mellékletének módosítása
Előterjesztő: dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

10. A 2015/2016. tanév kurrikulumainak elfogadása
Előterjesztő: dr. Czirják László egyetemi tanár

11. Fogorvos Szak kurrikulumának módosítása
Előterjesztő: Dr. Nagy Ákos egyetemi docens

12. A PTE ÁOK szakterületi grémiumvezetői által javasolt új szakképzőhelyek
Előterjesztő: Dr. Ertl Tibor általános, szak- és továbbképzési dékánhelyettes

13. Bajnóczky-díj alapítása
Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

14. Kitüntetéses doktorrá avatás
Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán (felterjesztett: Dr. Keszthelyi Dániel)

15. Bejelentések
Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

Az 1.,10.,13. napirendi pontok anyagait a beérkezést követően azonnal közzétesszük a www.aok.pte.hu honlapon.

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen szíveskedjen megjelenni.

 

Pécs, 2015. április 9.

 

Üdvözlettel:

Dr. Miseta Attila sk.
dékán

 

 

Hírarchívum