Hírek

Felvételi hírek - 2015. február 2, hétfő

Nyílt Nap keretében mutatkozik be az Orvosi Biotechnológia mesterképzés

 

Orvosi Biotechnológia MSc

 

Megszerezhető szakképzettség: okleveles orvosi biotechnológus

Képzési forma:angol nyelvű mesterképzés

Képzési idő: 4 félév

Képzési terület: orvos – egészségtudományi

Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas, állami részösztöndíjas, önköltséges

Felvételi követelmény: felsőfokú szakirányú oklevél

Szakirányok: molekuláris biotechnológia
sejt és szövettechnológia

A képzésről

Az okleveles orvosi biotechnológusok a biomedicinális tudományterületeken tevékenykednek, munkájuk kutatási, alkalmazási, fejlesztési és működtetési tevékenységet egyaránt magába foglalhat. A természettudományos, informatikai és orvostudományi ismereteket kombináló mesterképzés két szakirányon kínál mélyebb ismereteket: sejt és szövettechnológia, illetve a molekuláris biotechnológia.

A molekuláris biotechnológia szakirányt választókat a képzés felkészíti molekuláris interakciók leírására, molekuláris és rendszerszemléletű biológiai és genetikai ismeretek biotechnológiai kutatásban és fejlesztésben való alkalmazására, biotechnológiai gyógyszerkutatási és fejlesztési tevékenységre, molekuláris diagnosztikai módszerek kifejlesztésére és alkalmazására, valamint új terápiás módszerek, illetve hatóanyagok kifejlesztésére, különös tekintettel az onkológiai vonatkozásokra.

Jelentkezési határidő államilag finanszírozott képzésre: 2015.február 15.

Jelentkezési határidő – költségtérítéses képzésre: 2015. június 15

Elérhetőségek:
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Tel: +36 72 536 288
Fax: +36 72 536-289
medbiotech@aok.pte.hu
www.medbiotech.com

Hírarchívum