Hírek

Egyéb hírek - 2012. szeptember 10, hétfő

Pályázat LLP/Erasmus személyzeti mobilitás programban való részvételre

Erasmus Iroda

A Pécsi Tudományegyetem pályázatot hirdet a 2012/2013-as tanévre LLP/Erasmus adminisztratív személyzeti mobilitás programban való részvételre.

A pályázat célja:

Az adminisztratív személyzet mobilitásának célja, hogy az egyetem adminisztratív állományában dolgozó kollégák képzési célú mobilitását elősegítse, a támogatott a mobilitás során az egyetem egésze számára hasznosítható tapasztalatokat, jó gyakorlatokat szerezzen.

A pályázat tárgya:

A pályázat keretében a pályázó legfeljebb öt munkanap időtartamra nyerhet támogatást:

 • Külföldi vállalkozáshoz, kormányzati, nem kormányzati szervhez, szövetséghez, kamarához, non-profit szervezethez, kutatóközponthoz - vállalati kapcsolatok erősítése, szakmai gyakorlatok szervezése érdekében;
 • Partneregyetemhez, oktatási intézményhez - jó gyakorlatok átvétele, képzésben való részvétel érdekében;
 • Képzési célú szakmai találkozón, tréningen való részvételre,
 • Intenzív nyelvi továbbképzésen való részvétel maximum 14 nap időtartamra, az intézményből 5-7 fő, a rendelkezésre álló keret eléréséig! A támogatás összege a célországtól függően, 1200-1700 euró között várható.

A pályázatok elbírálásakor az új pályázók prioritást élveznek!

A kiutazásnak 2012. november 1. és 2013. szeptember 30. közötti időszakban kell megvalósulnia.

Mire pályázhatnak az adminisztratív dolgozók?

Az Erasmus program keretében a támogatottak ösztöndíj támogatásban részesülhetnek. Az adható támogatás összegét a Tempus Közalapítványtól elnyert támogatási összeg ismeretében fogja a Külügyi Bizottság megállapítani.

Az Erasmus támogatás csupán hozzájárul a külföldi út megvalósításához, a kiutazás és a kint tartózkodás teljes költségét nem fedezi, ezért szükség van egyéni anyagi hozzájárulásra is. A támogatás összege a célországtól függ, 400 illetve 900 euró között mozoghat.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Az vehet részt az Erasmus mobilitási programban, aki:

 • Az intézmény főállású alkalmazottja;
 • Megfelelő szintű nyelvtudással rendelkezik ahhoz, hogy a fogadó intézményben kommunikálni tudjon. (A nyelvtudás nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy belső nyelvi szintfelmérő eredményéről szóló dokumentummal igazolható. Amennyiben egyikkel sem rendelkezik, a pályázónak nyilatkoznia kell nyelvismeretéről az Europass önéletrajzi kritériumainak megfelelően. A nyelvvizsgával nem rendelkezők bizottsági meghallgatáson vesznek részt, amelynek hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.)
 • A szervezeti egység és az egyetemi vezetés célkitűzéseivel összhangban álló programot fogalmaz meg a pályázatában.

Az egyetem vezetése által meghatározott kiemelt adminisztratív célcsoportok:

 • Erasmus programmal foglalkozó tanszéki / kari / központi koordinátorok,
 • külföldi hallgatókkal vagy nemzetközi projektekkel foglalkozó munkatársak,
 • tanulmányi osztályok vezetői,
 • gazdasági osztály munkatársai,
 • informatikusok,
 • marketing és PR területen dolgozó kollégák,
 • pályázati területen dolgozók,
 • technológiai transzfer területén dolgozók,
 • a Kreditátviteli Bizottság tagjai,
 • könyvtárakban dolgozók.

Az intenzív nyelvi továbbképzésen való részvétel feltételei:

 • elsősorban támogatandó nyelvek: angol, német, francia, spanyol;
 • meglévő középfokú nyelvvizsga az adott nyelvből (felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezők pályázatát nem áll módunkban támogatni);
 • előnyben részesül vezető beosztású személy, továbbá az, aki vezető beosztású személy mellett végez adminisztrációs munkát, valamint azon dolgozó, akinek a meglévő nyelvtudása intenzívebbé tétele az adott munkakör betöltéséhez elengedhetetlen, valamint akik az idegen nyelvi képzések adminisztrációjában vesznek részt.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a központi pályázati kiírás alapján a pályázati űrlap kitöltésével kell elkészíteni és benyújtani a PTE Oktatási Igazgatóság Erasmus Irodájára (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 223-as iroda) 2012. október 10. 15 óráig, valamint a kitöltött pályázati űrlapot MS Word formátumban Németh Judit intézményi Erasmus koordinátornak nemeth.judit@pte.hu e-mail címre.

Bővebb információ: http://www.pte.hu/hirek/2785

Hírarchívum