Hírek

Dékáni tájékoztató - 2012. szeptember 6, csütörtök

Egyetemtörténeti vándorkiállítás

PTE ÁOK Galéria

„...Pozsonyban, fokozatos fejlesztés mellett, tanszabadsággal felruházott magyar királyi tudományegyetem állittatik fel." - A pécsi egyetem centenáriuma. (Egyetemtörténeti kiállítás)

A közvetlen jogelőd pozsonyi univerzitás megalapításának 100 éves évfordulóján a Pécsi Tudományegyetem egyetemtörténeti dokumentumokat őrző közgyűjteményei (Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya, Egyetemi Levéltár) közös kiállítással csatlakoznak a megemlékezéshez. Hét tárlóban és paravánokon mutatjuk be a pozsonyi időszak fennmaradt tárgyi, dokumentum-, könyv- és fényképanyagát. A pozsonyi egyetemalapítási tervezetek és a megvalósult egyetemi campus épületeinek térkép szerinti elhelyezése mellett az egyes karok, hivatalok és egyetemi gyűjtemények bemutatásával elevenítjük fel a 100 évvel ezelőtti időszakot. A történeti vázlat mellett az egyes professzorok tudományos és oktatói munkássága, az egyetemi hallgatók mindennapjai, így a tanórák és a vizsgarendszer szemléltetése mind-mind reprezentálója lesz a pozsonyi egyetem históriájának.

A vándorkiállítás az alábbi helyszíneken és időpontokban tekinthető meg:

szeptember 6.-24. ÁOK Kari Tanácsterem előtti folyosó (Galéria)
szeptember 24.-október 15. BTK Aula
október 15.-november 12. ÁJK Aula
november 12.-december 15. Tudásközpont 0. emelet

Hírarchívum