Hírek

Távoktatás - 2020. március 21, szombat

ÁOK gyakran ismételt kérdések, oktatás és tanrend

1. Külföldi állandó lakcímmel rendelkezem, vagy külföldi állampolgár vagyok. Hazautazhatok a távoktatás időszakában? Hazautazhatok, ha karanténban vagyok?

PTE ÁOK nyomatékosan és határozottan ajánlja, hogy maradjanak Magyarországon. Azok akik önkéntes karanténban vannak, vagy érintkezhettek fertőzött személlyel az elmúlt 14 napban, kérjük, hogy ne hagyják el az országot. 

Aki hatósági karanténban van, nem jogosult elhagyni a karatén helyét, így az országot sem tudja elhagyni jogi következmények nélkül.

2. Mit tegyek enyhe tünetek észlelésekor?

A vírus enyhe tünetek jelentkezésekor is fertőzőképes lehet, ezért kérjük, ha bárki ilyen tüneteket észlel magán, az érvényben lévő protokollnak megfelelően járjon el. A protokollról és a jellemző tünetekről a http://aok.pte.hu/koronavirus oldalon tájékozódhat.

3. A tavaszi szünetet követően az oktatásunk a 8. héttel folytatódik. Miért nem a 7. héttel? Mi lesz a kimaradt tananyaggal, hogyan tudjuk majd befejezni a szemesztert?

A tavaszi szünetet követően az oktatás úgy folytatódik, hogy a lehető legkisebb késéssel sikerüljön befejezni a szorgalmi időszakot, ne kelljen a vizsgaidőszakot rövidíteni vagy eltolni. Természetesen a tananyag ott folytatódik, ahol a szünet előtt abbamaradt. Nem marad ki oktatási anyag vagy fontos szakmai téma. A 7. hét pótlásása a tantárgyfelelős által meghatározott módon és ütemben történik majd.

4. Kitől kapunk információt az órákkal kapcsolatban?

Tantárgyfelelősöktől.

5. Mentesül a távoktatás követelményei alól az a hallgató, aki önkéntes munkát vállal?

Nem. Az oktatásban való részvétel fontos feladatnak minősül. Ugyanakkor a távoktatás rendszere rendelkezik rugalmassággal, amit a hallgató ki tud használni.

6. Azon hallgatók, akik nem vesznek részt önkéntes munkában, a gyakorlatuk pótlására lesz-e lehetőségük?

Igen. Ezekben az esetekben a pótlásra csak a kontaktórákon alapuló oktatási rend helyreállását követően lesz lehetőség. Hogy ez mikor következik be, azt most nem lehet megmondani. Egyes gyakorlati elemek pótlására a tantárgyfelelős biztosíthat lehetőséget online oktatás, feladatok vagy más típusú teljesítések elfogadása formájában.

7. Az önkéntes munkát vállaló szigorló hallgatók az önkéntességgel teljesítik a visszamaradt gyakorlatokat?

A megfelelően dokumentált önkéntes munka beleszámít a hallgató gyakorlatos képzésébe. A beszámítás alapja az átadott tudás és a végzett munka mennyisége, a dékán/tantárgyfelelős döntése alapján.

8. A rendkívüli szünetre eső vizsgák pótlására lesz-e lehetőség (nyitnak-e új helyeket a tárgyfelelősök?

Igen. Minden a vis major körülmények miatt elmaradt vizsga és képzés pótlására lesz lehetőség. Ennek a részleteit a tantárgyfelelősök ismertetik majd.

9. A tervezett időben fejeződik be a szemeszter?

Jelenleg ezt nem tudjuk megmondani. Feladatunk a szemeszter befejezése, de ennek időpontját csak a későbbi fejlemények ismeretében tudjuk majd meghatározni.

10. Lesz-e a lehetőség arra, hogy a záróvizsgákat a tervezettnél később tegyük le?

Igen, amennyiben a helyzet indokolja a határidők módosulni fognak. Erről időben pontos tájékoztatást adunk majd.

11. Ha szigorló éves hallgató vagyok, akkor az önkéntes hallgatói munka beszámít-e a képzésembe gyakorlatos oktatásként?

Igen. A dékán/tantárgyfelelős döntése alapján és mértékben.

12. Ha nem szigorló éves hallgató vagyok, akkor hogyan számíthat be a képzésembe az önkéntes munka?

Amennyiben nyári gyakorlatok, szabadon választható képzések során elszámolható szakmai alapon, akkor beszámítható a dékán/tantárgyfelelős döntései szerint. Egyéb esetekben nem tudjuk beszámítani.

13. Beszámítható-e olyan önkéntes munka is a képzésembe, amelyet nem az egyetemi klinikákon végzek?

Igen. Amennyiben igazoltan magyar betegellátásban kerül rá sor, akkor a dékán/tantárgyfelelős döntése alapján beszámítható.

14. Ha már külföldön vagyok, és ott a járványügyi betegellátásban részt veszek, akkor az beszámítható-e a képzésembe?

Igen, a tantárgyfelelős döntése alapján, ha a munkavégzésről van dokumentált igazolás.

15. Lesz lehetőség online szigorlatozni?

Igen. A tantárgyfelelős utasításai szerint.

16. Az elhalasztott szigorlatok pótlására nyitnak-e új helyeket a tárgyfelelősök?

Igen.

17. Március 23. után a gyakorlataink online konzultációban már meg lesznek tartva?

Igen. A tantárgyfelelősök utasításai szerint, azokban az esetekben, ahol a távoktatás erre megoldást nyújt. A rendszer első fázisában mindenkitől türelmet kérünk.

18. A nem szigorló hallgatók esetében az önkéntes munka beleszámít a gyakorlatos képzésbe?

Csak azokban az esetekben, ahol a hallgató képzésébe betegellátással kapcsolatos képzések vannak. Önkéntes munka nem válthat ki például biofizikai vagy élettani gyakorlatokat.

19. A rendkívüli szünet alatt lévő gyakorlatokat pótolnunk kell, vagy igazolt a teljesítés?

El nem végzett gyakorlat nem lehet igazolt teljesítés. Pótolni kell, a pótlás lehetőségét a tantárgyfelelős fogja biztosítani.

20. A Klinikai Készségek Leckekönyv aláírásának összegyűjtésétől, ha a leadásig hasonló körülmények lesznek, eltekint-e az egyetem?

Igen, amíg a veszélyhelyzet fennáll. De a hallgatónak lehetősége van elektronikus formában is igazolásokat hozni (e-mail az igazoló intézménytől/orvostól).

21. A gyakorlatos vizsgák milyen módon lesznek megtartva?

A tantárgyfelelős útmutatásai az irányadók.

22. Azok esetében, akik jelenleg már külföldön vannak, és ott a járvány helyzet mérséklése érdekében önkéntes munkát vállalnak a betegellátásban, beszámít-e a képzésébe ez a tevékenység?

Igen, abban az esetben, ha betegellátással közvetlen kapcsolatban lévő tárgyuk van. A külföldi tevékenységet igazolni kell, például a kinti kórházigazgató által.

23. Hogy lehet tudományos diákköri munkát végezni, dékáni pályamunkát és záróvizsga szakdolgozatot készíteni anélkül, hogy a hallgató bemehetne a laboratóriumba, betekinthetne a kórlapokba, találkozhatna a betegekkel, vagy személyesen találkozna konzulensével? Hogyan lehet szakdolgozatot védeni elektronikusan?

Sajnos nem minden tudományos diákköri és szakdolgozati téma dolgozható fel távoktatási formában, személyes találkozások nélkül. A legtöbb esetben azonban a hallgató irányítható olyan módszerek, adatfeldolgozási feladatok, olyan munkák vagy részmunkák felé, melyek távolról, home-office-ból is végezhetők, és a hallgató teljesítménye értékes, önálló tudományos tevékenységnek minősíthető. Az oktató-hallgató interakció megfelelő alakításával a konzulensi tevékenység értékes lehet, és a hallgató munkájának értékét és önállóságát nem csökkenti. A szakdolgozat védésénél a Bizottság videokonferencia beszélgetés keretében eszközölheti a védést, az előírt szabályoknak megfelelően. Pl alkalmas erre a Skype vagy a Microsoft Teams program.

24. Hazautazhatok a távoktatás időszakában?

A PTE ÁOK nyomatékosan és határozottan ajánlja, hogy az elkövetkező hetekben ne utazzanak külföldre.

Jelen pillanatban valószínűleg a repülők és a repülőterek a legveszélyesebb helyek (zárt terek, nagyon sok ember). Ezért erősen ajánljuk, hogy ne utazzanak külföldre, még a szabadidejükben sem! Ha mégis úgy döntenek, hogy elutaznak, nem tudjuk garantálni, hogy vissza tudnak térni Magyarországra és megfelelő ütemben tudnak tovább haladni a tanulmányaikban. Még ha vissza is tudnak térni Magyarországra, az éppen akkor érvényben lévő rendeleteket kell követniük a karanténnal, illetve az önként vállalt karanténnal kapcsolatban. Az erre vonatkozó rendeletek elérhetőek és folyamatosan frissülnek a honlapunkon. Javasoljuk, hogy ebben az időszakban tanulással és továbbképzéssel töltsék idejüket.

Ne feledkezzenek meg arról, hogy aki külföldről tér vissza Magyarországra, köteles róla tájékoztatni a PTE ÁOK-t, otthon maradni és hívni az erre a célra működtetett PTE hívószámot (+36 30 577 3764) továbbá szigorúan követni a kapott utasításokat. A nyilvános helyeket kötelesek elkerülni!

Hírarchívum