Hírek

Távoktatás - 2020. március 20, péntek

Oktatói tájékoztató - Távoktatás az ÁOK-n

Tisztelt Tantárgyfelelős Asszony! Tisztelt Tantárgyfelelős Úr!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kari oktatás a következő héttől, március 23-ától elektronikus távoktatás formájában folytatódik.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az oktatás a 8. oktatási héttel folytatódik, az ennek megfelelő órarendi beosztással. Természetesen az elektronikus távoktatás jellegzetességei miatt az órarendtől el lehet térni, de tekintetbe kell venni a hallgatók egyéb órarendi elfoglaltságait az ütközések elkerülése céljából.

Szíves tájékoztatásul közöljük továbbá, hogy az előadások órarendi időpontjának megfelelően, előzetes egyeztetés alapján, a Kari Oktatástechnikai és Szolgáltatási Osztály munkatársai rendelkezésükre állnak az előadások hang- és/vagy képanyag felvételéhez. Javasoljuk a Microsoft Office 365 Teams program használatában történő tapasztalatszerzést, és az előadások hanganyagainak felvételét a PowerPoint program használatával.

A szigorló éves szakmai gyakorlatok folytatására is távoktatásban nyílik lehetőség, mely érinti mind a magyar, angol, és német program szigorlói hallgatóinak gyakorlatait.

Rektor Úr által elrendelt rendkívüli tavaszi szünet miatt elmaradt órák pótlása a tantárgyfelelős megítélése alapján és szervezésében történik, és függ az elmaradt tanagyag jellegétől és pótlásának lehetőségeitől.

A távoktatással kapcsolatos kari tapasztalatokat az alábbi honlapon követhetjük folyamatosan nyomon.

teams.microsoft.com

 

Szíves együttműködésüket megköszönve, tisztelettel:

dr. Czopf László

oktatási dékánhelyettes

Hírarchívum