Hírek

Távoktatás - 2020. március 13, péntek

Tájékoztatás távoktatásról

Tisztelt Igazgató Asszony!

Tisztelt Igazgató Úr!

Tisztelt Tantárgyfelelős Kollégák!

 

Tekintettel a járványügyi veszélyhelyzetre döntően távoktatás, elektronikus oktatás formájában kell elképzelnünk a következő hetek oktatását.

Erre a feladatra és a tanrend esetleges módosításaira felkészülni a következő héten biztosított rektori tavaszi szünetben lesz lehetőség. A dékáni vezetés ezzel kapcsolatos útmutatásait a hétvégén kívánja kialakítani, melyről hétfőn délután értesítést küldünk.

Kérjük, szíveskedjenek szervezeti egységenként (intézet, klinika, tanszék) távoktatási felelős személyt kijelölni és a tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu e-mail címre megküldeni az adott személy nevét és elérhetőségét, aki a technikai megoldások területén kapcsolatban marad a kari hivatalokkal, a dékáni vezetéssel egyben támogatja az adott szervezeti egység tananyag fejlesztését, elektronikus oktatási lehetőségeinek bővítését. Javasoljuk, hogy a tananyag- és távoktatásfejlesztésbe – amennyiben ez eddig az intézetben nem történt meg – elektronikus kommunikáció használatával vonják be Karunk hallgatóit (demonstrátorok, tudományos diákkörösök, aktív hallgatók).

Köszönjük az eddig megküldött jó gyakorlatokat, megvalósítható javaslatokat az elektronikus tananyagfejlesztés, oktatás, internetes kommunikáció és távoktatás területein. Szeretnénk ezek számára kari felületet létesíteni, mely hétfőtől áll rendelkezésünkre. Ott tájékozódhatnak majd oktatóink és tananyagfejlesztőink a már alkalmazott vagy alkalmazható módszerekről, eljárásokról, felületekről, programokról.

 

Szíves támogatásukat és közreműködésüket megköszönve.

 

Üdvözlettel:

dr. Czopf László

oktatási dékánhelyettes

Hírarchívum