Hírek

Egyéb hírek - 2020. február 19, szerda

Magyar Ápolók Napja – február 19.

A Magyar Országgyűlés 5/2014(2.07.) OGY. sz. határozatával február 19-ét, Kossuth Zsuzsanna születésének évfordulóját a Magyar Ápolók Napjává nyilvánította.

Kossuth Zsuzsanna, Magyarország első főápolója irányításával pontosan meghatározták a szükséges kórházi felszereléseket, biztosították a gyógyszer és kötszerellátást, általános érvényű rendszabályokat fogalmaztak meg, és betanították az önkénteseket. Kossuth Zsuzsanna olyan szellemi örökséget hagyott ránk, amely a ma és a jövő ápolója számára egyaránt példaértékű. Tárgyi tudása, intelligenciája, kiváló szervező készsége, humánus cselekedete mindenki számára mintaként szolgálhat. Erős intuíciója biztos tudáson és személyes tapasztalatán alapult. Jó kapcsolatteremtő képessége, mások megértése, szakszerű és következetes döntéshozatala bizonyította alkalmasságát az ápolói pályára. Igaz, Kossuth Zsuzsanna nem volt szakképzett ápoló, inkább országos jogkörrel felruházott személy, aki a háborús viszonyok alatt teljes odaadással szolgálta a sebesülteket. A végsőkig kitartott a kórházak működése mellett, ám a szabadságharc leverése után a sötét börtönévek, a súlyos szenvedések következtek számára. Magánéleti tragédiája is súlyosbította betegségét. Kiutasítása szeretett hazájából döbbenetes hír volt számára, hisz szülőföldjét mindennél jobban szerette. Kossuth Zsuzsanna 37 évesen New York-ban halt meg, és ma is idegen földben nyugszik.

Az ápolóknak munkájukhoz egészséget, erőt, sikereket kívánunk!

Hírarchívum