Hírek

Sajtószoba - 2020. február 13, csütörtök

A „Nők a tudományban” konferencia tanulságai

A „Nők a tudományban” címmel, február 11-én tartott nemzetközi, pécsi konferencián a tudományos területeken dolgozó nők helyzetéről, kihívásairól, a család és a munka összeegyeztethetőségéről is szó esett. Az esemény résztvevői jórészt hölgyek voltak, de néhány érdeklődő férfi is ült a s

A prezentációk után izgalmas kerekasztal-beszélgetéseket is tartottak: „Gender vs. nem gender” címmel dr. Szirmai Viktória, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának kutatóprofesszora, dr. Tímár Judit, az ELTE Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékének egyetemi docense, dr. Szabó Mária, az ELTE Környezet-és Tájföldrajzi Tanszékének egyetemi tanára, valamint dr. Sarkadi Noémi, a PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézetének adjunktusa beszélt.

„Család/karrier – Hard core tudomány nőként” címmel dr. Balázsi Katalin, az MTA Energiatudományi Kutatóközpontja Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének fizikusa, dr. Eisner Tímea, a PTE TTK Matematikai és informatikai Intézetének adjunktusa, és dr. Oláh Éva Mária, a Bálint Márton Általános és Középiskola fizikusa tartottak eszmecserét.

A harmadik beszélgetés résztvevői dr. Reglődi Dóra dékánhelyettes, a PTE ÁOK Anatómiai Intézetének igazgatója, dr. Helyes Zsuzsanna, a PTE Szentágothai János Kutatóközpontjának elnöke, és dr. Horváth-Sarródi Andrea, a PTE ÁOK Orvosi Népegészségtani Intézetének egyetemi tanársegédje voltak. A mintegy egy órás kötetlen beszélgetés során a moderátor többek között azt is kérdezte tőlük, hogy vannak-e kimondott vagy kimondatlan előítéletek a vezetői szerepükkel kapcsolatban. Dr. Reglődi Dóra elmondta, hogy ő az első női vezető az Anatómiai Intézet történetében, meg kellett küzdenie néhány akadállyal, de nagyon sokan támogatták. Meg kellett találnia a helyét, az egyensúlyt, de ez nem feltétlenül a nőisége miatt volt. Dr. Helyes Zsuzsanna  úgy fogalmazott, hogy kutatóként, oktatóként soha nem érezte, hogy hátrányt jelentett volna női mivoltja, azonban amikor vezetőként tárgyalási szituációba került, sokszor érezte úgy, ha férfi lenne, könnyebb lenne a dolga. Ezt a véleményt dr. Horváth-Sarródi Andrea is osztotta, hozzátéve, hogy ha tárgyalópartnerei megbizonyosodnak a rátermettségéről, már egyenrangú partnerként kezelik. A három nő egyetértett abban, hogy vannak bizonyos személyiségvonások, amik a hölgyekre jobban jellemzőek. Ilyen az érzelmesség is, ami bizonyos projektek sikerét is előmozdíthatja.

Forrás:

Dunántúli Napló

Hírarchívum