Események

2017. március 31, péntek

Az ENIEC jubíleumi éves találkozója egyetemünkön
PTE ÁOK Elméleti Tömb tanácsterem (Pécs, Szigeti u. 12.)
09:00–15:00
Petykó Zoltán PhD védése
PTE ÁOK Elméleti Tömb tanácsterem Pécs, Szigeti u. 12.
14:00–16:00