Esemény

Varnyuné Kis-Bicskei Nikolett PhD szigorlata

PTE ÁOK Biofizikai Intézetének tanácsterme Pécs, Szigeti u. 12.
2019. szeptember 12, csütörtök 11:00–12:00

Varnyuné Kis-Bicskei Nikolett „Fluoreszcencia spektroszkópia” PhD - szigorlata, 2019. szeptember 12-én (csütörtök) 11 órakor a PTE ÁOK Biofizikai Intézetének tanácstermében  (Pécs, Szigeti u. 12.).

A szigorlati bizottság összetétele:

elnök: Dr. Reglődi Dóra egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok: Dr. Makkai Géza egyetemi adjunktus (PTE TTK)

Dr. Mártonfalvi Zsolt egyetemi adjunktus (SE)