Esemény

Dr. Sarlós Donát Péter PhD szigorlata

PTE ÁOK Urológiai Klinikájának könyvtára Pécs, Munkácsy M. u. 2.
2019. április 16, kedd 11:00–12:00

Dr. Sarlós Donát Péter  „Uroonkológia” valamint „Urológiai sebészet” PhD - szigorlata, 2019. április 16-án (kedd) 11 órakor a PTE ÁOK Urológiai Klinikájának könyvtárában (Pécs, Munkácsy M. u. 2.).

A szigorlati bizottság összetétele:

elnök: Dr. Pethő Gábor egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok: Dr. Papp Róbert egyetemi adjunktus (PTE ÁOK)

Dr. Engert Zoltán Vendel c. egyetemi tanár (Szombathely)